Terms of conditions Webshop

In DUTCH

1 RETOURBELEID
Alvorens artikelen te retourneren, neemt je contact op met Live Your Choice.

1.1 NIET RETOURNEERBARE ARTIKELEN
Je kunt artikelen binnen 7 dagen na levering terugsturen. Het product moet in nieuwe staat verkeren. Indien het product beschadigd of gebruikt is, zal er geen terugbetaling volgen. Controleer dat je contactgegevens bij de retour heeft gevoegd en vermeld indien mogelijk een trackingnummer en een korte beschrijving van je probleem.
Live Your Choice raadt aan om een ontvangstbewijs en verpakkings-ID voor de retour van de pakjesdienst te verlangen, omdat het de opvolging van de retourzending indien nodig vergemakkelijkt. Live Your Choice zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen. Indien je per factuur betaalde, hebben we een bankrekeningnummer nodig waarop we het geld kunnen terugstorten. Dit kunt je het gemakkelijkst via e-mail aan ons communiceren, zodat we tevens een creditnota kunnen toesturen.

1.2 NIET RETOURNEERBARE ARTIKELEN
Verschillende artikelen zijn van terugzending uitgesloten. Artikelen die zijn verkregen via een link of WeTransfer om te downloaden kunnen niet worden teruggezonden en dus niet worden geretourneerd. Andere niet retourneerbare goederen zijn: cadeauvouchers of artikelen die verkregen zijn met een korting.
Voor via de webshop verkregen plaatsen voor workshops en retreats verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden van Live Your Choice.

1.3 VERZENDING
Om je producten terug te kunnen zenden, heb je een ontvangst- of aankoopbewijs nodig. Je moet je product sturen naar: Live Your Choice, Hilleborg 20, 5091 TM MIDDELBEERS, Nederland.
Je bent verantwoordelijk voor de betaling van je eigen verzendingskosten voor het retourneren van je artikel. Verzendkosten worden niet terugbetaald, de kosten van de retourzending worden van je terugbetaling afgetrokken.

2. TERUGBETALINGSBELEID
Ons aanbod blijft 30 (dertig) dagen geldig en moet binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum gereclameerd zijn. Indien er 30 (dertig) dagen verstreken zijn sinds je aankoop kunnen wij je jammer genoeg geen terugbetaling of ruil aanbieden. Om voor een retour in aanmerking te komen, moet een artikel ongebruikt zijn en zich in de staat bevinden waarin je het ontving. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

2.1 TERUGBETALING
Zodra je retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we je een e-mail om je van het ontvangst van je artikel op de hoogte te brengen. We informeren je ook over de goedkeuring of afwijzing van je terugbetaling.
Indien goedgekeurd, zal de terugbetaling worden verwerkt, en zal er automatisch een bedrag op je oorspronkelijk betaalmiddel worden gecrediteerd, binnen een bepaald 5 (vijf) werkdagen.

2.2 LAATTIJDIGE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN
Indien je nog geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve eerst je bankrekening opnieuw na te kijken. Neem indien je per creditcard heeft betaald, contact op met je creditcardmaatschappij. Het kan een tijdje duren alvorens je terugbetaling officieel is geboekt. Wanneer je dit alles heeft gedaan en je nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via: webwinkel@live-your-choice.com.

2.3 AFGEPRIJSDE ARTIKELEN of ARTIKELEN MET KORTING
Alleen normaal geprijsde artikelen komen voor terugbetaling in aanmerking. Afgeprijsde artikelen of artikelen die met korting zijn gekocht, kunnen we jammer genoeg niet terugbetalen.

2.4 RUILEN
We ruilen alleen artikelen indien ze defect of beschadigd zijn. Indien je het artikel door eenzelfde product wilt vervangen, stuur ons dan een e-mail op webwinkel@live-your-choice.com met een foto van de beschadiging. Afhankelijk van de beschadiging en product zal er gevraagd worden om het artikel op te sturen naar: Live Your Choice, Hilleborg 20, 5091 TM MIDDELBEERS, Nederland.

3. PRIVACYBELEID
3.1 WAT DOEN WE MET JE GEGEVENS?
Wanneer je iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonsgegevens die je ons verstrekt, zoals je naam, adres en e-mailadres.
Wanneer je in onze winkel rondkijkt, ontvangen we automatisch het IP-adres van je computer en komen we meer te weten over je browser en besturingssysteem.

3.2 E-MAIL MARKETING
Alleen met je toestemming kunnen we je e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

3.3 TOESTEMMING
Wanneer je ons persoonsgegevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van je creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat je instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.
Indien we je persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we je ofwel direct om je expliciete toestemming vragen, of je de kans bieden om te weigeren.

3.4 TOESTEMMING INTREKKEN
Indien u, na eerder ingestemd te hebben, je bedenkt, kunt je je toestemming voor contact door ons, voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van je gegevens, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via webwinkel@live-your-choice.com of door ons te schrijven op: Live Your Choice, Hilleborg 20, 5091 TM MIDDELBEERS, Nederland.

3.5 OPENBAARMAKING
Wij kunnen je persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht of indien je deze en onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

3.6 ONE.COM
Onze winkel wordt gehost door One.com. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons toelaat onze producten en diensten aan je te verkopen. Je gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van One.com en de algemene One.com applicatie. Ze bewaren je gegevens op een beveiligde server achter een firewall.

3.7 BETALING
Indien je kiest voor een direct payment gateway om je aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden je creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. Zie 3.8.

3.8 DIENSTEN VAN DERDEN
Derden waarop wij een beroep doen zullen je gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.
Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met je aankoop gerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat je hun privacybeleid leest zodat je begrijp in welke mate zij je persoonsgegevens zullen verwerken.
Je moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien je ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan je informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra je de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent je niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.

3.9 LINKS
Wanneer je in onze winkel op links klikt, kunt je weggeleid worden van onze site, bijvoorbeeld YouTube. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy handelingen van andere sites en raden je aan om hun privacyverklaring te lezen.

3.10 BEVEILIGING
Om je persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien je ons je creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.

3.11 MINIMUMLEEFTIJD VOOR TOESTEMMING
Door deze site te gebruiken verklaart je dat je minstens meerderjarig bent in je staat of provincie van woonplaats, of dat je meerderjarig bent in je staat of provincie van woonplaats en dat je ons de toestemming heeft gegeven om een van je minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

4 WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP
Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig.
Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.
Indien we materiële wijzigingen aan dit beleid doorvoeren, zullen we je hier op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat je op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.
Indien onze winkel wordt gekocht door een andere onderneming of ermee wordt samengevoegd, dan kunnen je gegevens aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen zodat we aan je producten kunnen blijven verkopen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info over cookies in de disclaimer

Scroll to Top
Open chat
1
Ask your question
Hello, what is your question for me?